Carrefour België en haar leveranciers nemen het voortouw in het verminderen van de ecologische voetafdruk.

Een gezamenlijk engagement voor een klimaatopwarming van maximaal 1,5°C, goedgekeurd door SBTi (Science Based Target initiative).

Zaventem, 29 september 2023 - Carrefour België is al meer dan 15 jaar actief betrokken bij verschillende initiatieven om de klimaatverandering te beperken. In dat kader vraagt het bedrijf nu aan zijn 100 belangrijkste leveranciers om ook ambitieuze doelstellingen aan te nemen om hun CO2-uitstoot te reduceren. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om tegen 2026 uitgesloten te worden van de lijst van goedgekeurde leveranciers.

Meetbare acties gebaseerd op een wetenschappelijke meting

Om de uitstoot van broeikasgassen te meten en te verminderen, werkt Carrefour België sinds 2008 samen met CLIMACT, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de klimaattransitie. Met de hulp van CLIMACT berekent het bedrijf haar broeikasgasemissies volgens de internationaal erkende standaard, het Greenhouse Gas Protocol*, die de CO2-uitstoot van retailers zoals Carrefour classificeert onder drie scopes:

  • Scope 1 heeft betrekking op directe emissies en richt zich op energie die wordt gebruikt voorverwarming, koeling en voertuigen, de belangrijkste emissiebronnen.
  • Scope 2 richt zich op de gekochte elektriciteit, rekening houdend met het aandeel groene stroom. De zonnepanelen op het dak bij Carrefour helpen scope 2-emissies te verminderen. 
  • Scope 3 omvat de indirecte emissies, zoals de impact op het klimaat van de producten die bij leveranciers worden gekocht en in winkels worden verkocht, logistiek, mobiliteit van klanten, landbouw of afval.

Carrefour en haarleveranciers: een gezamenlijk engagement

Naast de directe emissies, afkomstig van de activiteiten van Carrefour in haar winkels en hoofdkantoor, besteedt het bedrijf veel aandacht aan de impact van haarleveranciers. De broeikasgassen die vrijkomen bij de productie, de verwerking, het transport en het gebruik van producten zijn immers verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitstoot van de grootwarenhuizen. Carrefour België heeft daarom besloten om aan haar 100 belangrijkste leveranciers te vragen zich te engageren om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden.

"We hebben besloten om onze leveranciers actief te betrekken. ​ Dit houdt een hele reeks inspanningen in om zowel hun eigen uitstoot als de uitstoot die gepaard gaat met de productie en levering van goederen en diensten aan Carrefour te verminderen", legt Pascal Leglise, Corporate Social Responsibility Manager bij Carrefour België, uit. "Onze 100 belangrijkste leveranciers zijn op de hoogte gebracht van dit initiatief en hebben concrete oplossingen gekregen om deze doelstelling te bereiken. Degenen die zich niet verbinden tot deze aanpak, zullen we van onze lijst van voorkeursleveranciers schrappen en zullen hun producten niet langer in de rekken van Carrefour zien liggen".

Carrefour wijst de weg

In de overtuiging dat verandering begint met het goede voorbeeld te geven, heeft het bedrijf zichzelf ambitieuze doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dankzij verschillende acties in de afgelopen jaren, zoals de vervanging van koelinstallaties, de evaluatie van de uitstoot afkomstig van mobiliteit en de invoering van het mobiliteitsplan om deze uitstoot te verminderen, heeft de retailer zijn directe en indirecte uitstoot al verminderd. Carrefour heeft ook stappen ondernomen om het elektriciteitsgebruik te verminderen door het installeren van LED-lampen in de winkels, en heeft initiatieven opgezet om minder reclamefolders te gebruiken en een beter afvalbeheer te hebben. ​ Zo zijn de scope 1 en scope 2 emissies tussen 2019 en 2022 met 17% gedaald. 

De doelstellingen van Carrefour België zijn duidelijk: de broeikasgasemissies in scope 1 (directe emissies) en 2 (elektriciteit) tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2019, en de emissies in scope 3 (indirecte emissies) tegen 2030 met 29% te verminderen ten opzichte van 2019. Deze doelstellingen zijn gevalideerd door het ‘Science Based Targets’-initiatief en zijn verenigbaar met een maximale opwarming van 1,5 graden Celsius.

*Het GHG-protocol, of Greenhouse Gas Protocol, biedt standaarden en hulpmiddelen om landen en steden te helpen bij het kwantificeren en bijhouden van de voortgang op weg naar klimaatdoelen.


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Carrefour België

Carrefour België is een toonaangevende supermarktketen met meer dan 700 winkels - de Carrefour Hypermarkten, de supermarkten Carrefour Market en de Carrefour Express buurtwinkels - en 180 Carrefour Drive afhaalpunten. Carrefour biedt haar klanten in de fysieke winkels en online een ruime keuze aan producten en diensten tegen de beste prijzen, dankzij de dagelijkse inzet van meer dan 11.000 gemotiveerde medewerkers. Carrefour België maakt deel uit van de Carrefour Groep, een van 's werelds grootste food retailers, met 14.000 winkels in meer dan 40 landen. Bezoek voor meer informatie onze mediaroom https://newsroom.carrefour.eu, onze website https://www.carrefour.be/nl.html, of LinkedIn @CarrefourBelgium.