Carrefour heeft de ambitie wereldleider te worden in de Digitale Retail

Een GMV van 10 miljard euro en 600 miljoen extra bedrijfswinst op het gebied van digital verwacht tegen 2026

Naar aanleiding van de Digital Day in Parijs presenteert Carrefour vandaag de belangrijkste elementen van haar digitale strategie voor 2026 en de bijbehorende doelstellingen voor waardecreatie.

Deze strategie is gebaseerd op de unieke en doorslaggevende troeven van de Carrefour Group die het resultaat zijn van de grondige transformatie die sinds 2018 wordt doorgevoerd. Ze is gebaseerd op een "datacentrische, digital first"-aanpak en wordt geïmplementeerd rond vier kerngebieden

 • de versnelling van de e-commerce business

 • de intensivering van de Data & Retail Media-activiteiten

 • de digitalisering van financiële diensten

 • de digitale transformatie van traditionele detailhandelsactiviteiten 

Doelstellingen

Carrefour wil haar e-commerce GMV (Gross Merchandise Value) tegen 2026 verdrievoudigen tot 10 miljard euro.

De Groep verwacht ook dat digital in 2026, 600 miljoen euro extra zal bijdragen aan de EBIT in vergelijking met 2021.

Daartoe zal Carrefour haar investeringen in digital met ongeveer 50% verhogen met een specifiek plan van 3 miljard euro tussen 2022 en 2026. Als gevolg verhoogt de Groep haar jaarlijkse investeringsdoelstelling tot ongeveer € 1,7 miljard aan de bovenkant van de marge van € 1,5 miljard tot € 1,7 miljard die begin 2021 werd meegedeeld.

Ten slotte heeft de Groep, rekening houdend met haar sociale en ecologische verantwoordelijkheid, aangekondigd dat ze tegen 2030 streeft naar koolstofneutraliteit in al haar e-commerce activiteiten. Dat is 10 jaar eerder dan de wereldwijde doelstelling die de Groep voor 2040 had vastgelegd.

Alexandre Bompard, voorzitter en CEO, verklaart: "Na een succesvol eerste transformatieplan willen we Carrefour nu omvormen van een traditionele detailhandelaar met mogelijkheden voor e-commerce tot een Digital Retail Company, waarbij digitaal en data centraal staan in al haar activiteiten en in haar waardecreatiemodel. Deze grondige transformatie, die wij tegen 2026 willen doorvoeren, zal de omnichannel, die vandaag het DNA van Carrefour is en een unieke troef in de sector, volledig tot haar recht laten komen. Onze digitale vooruitgang zal ons in staat stellen nieuwe bronnen van inkomsten en winst te ontwikkelen en de operationele prestaties van al onze activiteiten te verbeteren. Ze zal ondersteund worden door eersteklas internationale partners, een aanvullend investeringspakket en digitale opleidingen voor alle werknemers van de Groep. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe "digital first"-koers een krachtige motor zal zijn voor leiderschap in een snel veranderende markt.

Het succes van de transformatie die sinds 2018 wordt doorgevoerd, plaatst Carrefour in een sterke positie

Na vier jaar en een investering van meer dan 2 miljard euro in technologie en digital, heeft Carrefour een aantal troeven opgebouwd die het bedrijf een beslissend concurrentievoordeel geven:

 • Digitale activa die een reeds aanzienlijke slagkracht vormen: 33 miljoen downloads van de Carrefour App,  jaarlijks 800 miljoen bezoeken aan haar digitale platforms, 80 miljoen klanten in haar databases en een geschiedenis van 8 miljard transacties in haar datameer, de grootste in Europa

 • Een uniek logistiek platform met meer dan 3.700 verkooppunten voor e-commerce, 45 magazijnen en ordervoorbereidingscentra die zich uitsluitend op e-commerce richten

 • Gemoderniseerde, uniforme en meer flexibele IT-systemen waarvan 30% al naar de cloud is gemigreerd

 • Een netwerk van toonaangevende partners (Google, Meta (Facebook), Uber, Criteo, LiveRamp, enz.)

In vier jaar tijd heeft Carrefour haar food e-commerceactiviteiten verdrievoudigd en daarbij de groei van haar markten met gemiddeld 15 punten per jaar overtroffen. In het bijzonder heeft de Groep zich  in continentaal Europa gevestigd als leider op het gebied van thuisbezorging. Carrefour verwacht tegen 2021 een e-commerceomzet van ongeveer 3,3 miljard euro te behalen. Deze snelle ontwikkeling ging gepaard met een rigoureuze optimalisering van de kosten. Dit leidt sinds 2019 tot een verbetering van de operationele marge van de e-commerce activiteiten, die bijna break-even draaien, met 11 Punten. 

Met digital als kernpunt van haar strategie transformeert Carrefour haar model en betreedt het een sterke positie in het tijdperk van de digitale detailhandel met de ambitie om een wereldleider te worden. Dit nieuwe model, gedreven door innovatie en gegevens, is een krachtige accelerator van groei, marktaandeel en financiële prestaties voor de Groep.

De digitale strategie van de Groep zal gebaseerd zijn op een "datacentrische, digital first"-aanpak en zal gericht zijn op vier prioriteiten

1) Versnelling van de elektronische handel 

Voortbouwend op deze troeven en versterkt door de krachtige versnelling van de e-commerce tijdens de gezondheidscrisis, wil de Groep haar GMV voor e-commerce verdrievoudigen tot 10 miljard euro in 2026 in vergelijking met 2021. 

Om dit te bereiken zal Carrefour de ontwikkeling van alle vormen van food e-commerce versnellen. Naast het Drive-model, dat dominant is in Frankrijk en waarop Carrefour regelmatig marktaandeel wint, wil de Groep zich vestigen als leider in de snelst groeiende formules:

 • expreslevering (minder dan 3 uur), en snelle handel (minder dan 15 minuten), om haar leiderschap op het gebied van thuisbezorging op haar belangrijkste markten te versterken. Op het gebied van de snelle handel heeft de Groep onlangs de lancering aangekondigd van de Carrefour Sprint in Frankrijk, in samenwerking met Uber Eats en Cajoo

 • innoverende diensten zoals de dienst van de persoonlijke shopper (via Bringo) die in verschillende landen veel succes heeft gekend en onlangs in Frankrijk werd gelanceerd onder de naam OK Market!

 • B2B, dankzij het sterke potentieel van Atacadão in Brazilië

De verdrievoudiging van de omzet uit e-commerce tot 10 miljard euro zal ook worden gestimuleerd door de gerichte ontwikkeling van de Groep in non-food, met name via haar marktplaatsen, social commerce en live-shopping. Het productaanbod zal ontwikkeld worden in dynamische segmenten zoals de tweedehandshandel, grote merkproducten in dropshipping en non-foodproducten van de eigen merken van de Groep die een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden.

Als gevolg van deze sterke groei en de voortdurende transformatie van haar bedrijfsmodel voor e-commerce, verwacht Carrefour dat e-commerce in 2026, 200 miljoen euro extra recurrente bedrijfsopbrengsten zal genereren ten opzichte van 2021.

De ontwikkeling van de elektronische handel zal bijdragen tot de algemene prestaties van de Groep door de toename van het aantal "omnichannel"-klanten. Deze klanten consumeren meer bij Carrefour (+27% van de verkoop na 2 jaar) en hebben een hogere retentiegraad (97%) dan klanten uit winkels alleen. De "omnichannel"-klanten zouden in 2026 30% van de klanten van de Groep moeten vertegenwoordigen, tegenover 11% vandaag, dankzij de conversie van bestaande klanten naar omnichannel en de aanwerving van nieuwe klanten.

2) De opkomst van Data en Retail Media-activiteiten

Carrefour heeft als doel om de Europese leider te worden in Data & Retail Media, een snel groeiende markt die tegen 2024 naar verwachting wereldwijd 30 miljard euro waard zal zijn.

Het platform Carrefour Links stelt de industriële partners van Carrefour in staat hun marketingcampagnes uit te voeren op alle platformen van de Groep (websites, applicaties, winkels) en de reële impact van begin tot einde te meten, van de zichtbaarheid tot de verkoop.

Carrefour Links is vandaag het beste Data & Retail Media-aanbod in Europa, dankzij zijn eigen gegevens, uniek in volume en kwaliteit, die 8 miljard transacties en 80 miljoen klanten wereldwijd vertegenwoordigen. Deze gekwalificeerde en gedetailleerde gegevens worden verzameld in een uniek datameer dat in realtime wordt gevoed door in-store en digitale transacties en door informatie van financiële diensten. Carrefour Links onderscheidt zich ook door allianties met wereldleiders op het gebied van technologie (Criteo, Google en LiveRamp) waardoor het maximaal voordeel kan halen uit de beschikbare gegevens. 

De Groep verwacht een zeer snelle groei van deze activiteit en verwacht dat Carrefour Links in 2026 200 miljoen euro aan extra OIR zal genereren ten opzichte van 2021.

3) Digitalisering van financiële diensten

De Groep heeft een sterke aanwezigheid opgebouwd in financiële diensten en verzekeringen, met name via haar vijf eigen banken (Frankrijk, Brazilië, Spanje, België en Argentinië) en handelsovereenkomsten.

Deze activiteiten vertegenwoordigen nu :

 • Meer dan 10 miljoen kredietkaarten

 • Meer dan 6 miljard euro aan uitstaande consumentenkredieten en doorlopende kredieten

 • 3,5 miljoen verkochte verzekeringspolissen per jaar 

Deze activiteiten zijn deels gedigitaliseerd: 30% van de kaarthouders wordt via digitale kanalen geworven en 38% van de kredietproductie is afkomstig van digitale kanalen.

De Groep maakt gebruik van haar bank in Brazilië, een centrum van expertise en innovatie in de digitalisering van de financiële dienstverlening, om nieuwe financierings- en verzekeringsproducten en diensten te ontwikkelen voor haar B2C- en B2B-klanten (Buy Now Pay Later, microkrediet, affiniteitsverzekeringen, ...). Zij zullen volledig worden geïntegreerd in het aankooptraject van de fysieke en digitale distributieactiviteiten om hun zichtbaarheid en marketing te ontwikkelen en zo multi-equipment aan te moedigen.

De digitalisering van de financiële dienstverlening en het gebruik van klantgegevens maken het ook mogelijk de financiële dienstverlening te optimaliseren (digitale marketingcampagnes, gekwalificeerde toekenning, verfijnde scoring) en de kosten van risico's beter te beheersen.

Verwacht wordt dat de digitale strategie voor financiële dienstverleningen in 2026 een extra ROC van 200 miljoen euro zal opleveren ten opzichte van 2021.

Daarnaast zullen gegevens uit de financiële dienstverlening en verzekeringsactiviteiten het datameer van Carrefour verrijken.

4) De transformatie van traditionele naar digitale detailhandelsactiviteiten 

Sinds 2018 volgt Carrefour een strategie om haar IT-systemen naar de Cloud te migreren: 30% van de applicaties van de Groep zijn al gemigreerd en de Groep heeft als doel om tegen 2026 volledig geëmigreerd te zijn naar de

Cloud. De Cloud stelt Carrefour in staat de wendbaarheid van zijn systemen en de time-to-market bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en applicaties te vergroten. De waarde die uit operationele gegevens wordt gehaald, wordt vermenigvuldigd door het gebruik van kunstmatige intelligentieoplossingen.

De opkomst van Carrefour op digitaal gebied zal de transformatie van alle activiteiten van de groep versnellen. Door een "datacentrische, digital first"-cultuur aan te nemen, zal Carrefour zijn traditionele operationele processen grondig wijzigen, met name: prijsstelling, assortimentsopbouw, bedrijfsvoorspellingen, logistiek en bevoorradingsstromen, en administratieve processen. Deze digitalisering zal bijdragen tot een verbetering van de klantenervaring (meer gepersonaliseerd) en de operationele efficiëntie, zowel op het hoofdkantoor als in de winkels. Het zal een positief effect hebben op de NPS, de omzet en het bedrijfsresultaat van de Groep, dat verder gaat dan de eerder vastgestelde 600 miljoen euro.

Aanzienlijke middelen voor de digitale strategie

Om zijn digitale strategie te ondersteunen, maakt de Groep gebruik van menselijke en financiële middelen die passen bij haar ambities.

Tegen 2024 zullen alle werknemers van de Groep in samenwerking met Google een specifieke digitale opleiding krijgen (d.w.z. ongeveer 100.000 mensen per jaar) binnen de Digital Retail University, 

Om uitwisselingen te vergemakkelijken en innovatie aan te moedigen, zal Carrefour bovendien het communicatieplatform Workplace van Meta (Facebook) ter beschikking stellen aan al haar werknemers.

Deze interne middelen zullen worden aangevuld met een open innovatie-ecosysteem, inclusief samenwerking met start-ups. Carrefour zal met name :

 • een speciaal risicokapitaalfonds (Venture Capital Fund) oprichten dat de Groep in staat zal stellen zo dicht mogelijk bij opkomende innovaties en technologieën te staan door minderheidsparticipaties te nemen. Dit fonds zal worden beheerd door een erkende risicokapitaalspecialist, in overeenstemming met de strategische oriëntaties van Carrefour

 • een innovatiestudio oprichten om de opkomst en ontwikkeling van start-ups te versnellen rond thema's die verband houden met de activiteiten van de Groep

Carrefour zal haar investeringen in digitaal aanzienlijk verhogen, met een specifiek plan van 3 miljard euro tussen 2022 en 2026, wat neerkomt op een stijging van +50% ten opzichte van de bedragen die de afgelopen jaren in digital zijn geïnvesteerd (600 miljoen euro per jaar tegenover 400 miljoen euro gemiddeld per jaar sinds 2018). Als gevolg daarvan verhoogt de Groep haar jaarlijkse investeringsdoelstelling tot ongeveer € 1,7 miljard, aan de bovenkant van de marge van € 1,5 miljard tot € 1,7 miljard die begin 2021 werd meegedeeld.

Naar koolstofneutraliteit in e-commerce tegen 2030

De digitale strategie maakt deel uit van de aanpak van de Groep inzake sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Carrefour heeft aangekondigd dat ze tegen 2030 streeft naar koolstofneutraliteit voor haar e-commerce activiteiten. Dat is 10 jaar eerder dan de algemene doelstelling van de groep voor 2040. Dit impliceert dat het effect van de hele aankoophandeling, van klik tot levering, neutraal zal zijn in termen van CO2-uitstoot.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Groep zal de hoofdlijnen van haar digitale strategie uitvoerig bespreken tijdens de Digital Dag die vandaag vanaf 9.30 uur in Parijs plaatsvindt.

Het evenement zal live uitgezonden worden via www.carrefour.com en zall beschikbaar zijn voor herhaling vanaf 10 november 2021.

CONTACTEN

Investeerdersrelaties

Sébastien Valentin, Anthony Guglielmo en Antoine Parison

Tel: +33 (0)1 64 50 82 57

Aandeelhoudersrelaties 

Tel: 0 805 902 902 (gratis in Frankrijk)

Groep Communicatie

Tel: +33 (0)1 58 47 88 80

 

DISCLAIMER

Dit persbericht bevat zowel historische informatie als op de toekomst gerichte verklaringen en informatie. Toekomstgerichte verklaringen en informatie zijn opgesteld op basis van de veronderstellingen die het management van de Groep momenteel maakt. Zij vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties van de Groep. De werkelijke resultaten of prestaties kunnen wezenlijk verschillen van de gepresenteerde toekomstgerichte verklaringen en informatie als gevolg van een aantal risico's en onzekerheden, waaronder de risicofactoren die worden beschreven in de verschillende documenten die bij de Autorité des marchés financiers (AMF) zijn gedeponeerd als onderdeel van de gereglementeerde informatie die beschikbaar is op de website van Carrefour (www.carrefour.com) en in het bijzonder het Referentiedocument. Beleggers kunnen kosteloos een kopie van deze documenten krijgen bij Carrefour. Carrefour verbindt zich er niet toe deze toekomstgerichte verklaringen en informatie in de toekomst bij te werken en/of te herzien.

Aurélie Gerth

Woordvoerster - Porte-parole, Carrefour

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Carrefour België

Carrefour België is een toonaangevende supermarktketen met meer dan 700 winkels - de Carrefour Hypermarkten, de supermarkten Carrefour Market en de Carrefour Express buurtwinkels - en 180 Carrefour Drive afhaalpunten. Carrefour biedt haar klanten in de fysieke winkels en online een ruime keuze aan producten en diensten tegen de beste prijzen, dankzij de dagelijkse inzet van meer dan 11.000 gemotiveerde medewerkers. Carrefour België maakt deel uit van de Carrefour Groep, een van 's werelds grootste food retailers, met 14.000 winkels in meer dan 40 landen. Bezoek voor meer informatie onze mediaroom https://newsroom.carrefour.eu, onze website https://www.carrefour.be/nl.html, of LinkedIn @CarrefourBelgium.